Moduly Kentico CMS

Základné moduly

 • Portálový modul

  Je základom redakčného systému a ponúka desiatky preddefinovaných webových prvkov (newsletter, navigačné panely, mapy, ankety a pod.), ktoré je na stránke možné využiť.

 • Personalizácia užívateľského panelu

  Vďaka tomuto modulu je možé prispôsobiť ponuku ovládacích prvkov systému a tým aj prístup k jeho funkciám pre rôzne skupiny editorov web stránky.

 • Podpora SEO

  Predstavuje zabudovanú podporu optimalizácie stránok pre vyhľadávače. Tá umožňuje zadať pre každú stránku informácie, ktoré sú z pohľadu SEO doležité. Sú nimi napr. titulok, popis stránky, kľúčové slová.

 • Podrobná online dokumentácia

  Všetky moduly a funkcie systému su výborne zdokumentované a prístupné v online forme.

 • Podpora viacerých jazykov v administračnom rozhraní

  Máte editorov stránky hovoriacich rôznymi jazykmi? Žiadny problém, Kentico CMS im umožní spravovať stránku editovať obsah v ich zvolenom jazyku.

Správa obsahu web stránok

 • Článkový systém

  Slúži na vytváranie článkov, noviniek a iných textových príspevkov na stránke. Používa jednoduchý WYSIWYG editor, ktorý vám umožní editovať text podobným spôsobom, na aký ste zvyknutí z prostredia kancelárskych programov.

 • Lokalizácia stránok do iného jazyka

  Podporuje tvorbu viacjazyčných stránok. Stránku vytvorenú v jednom jazyku, je vďaka tomuto modulu možné jednoducho rozšíriť o ďalšie jazykové mutácie.

 • Hodnotenie obsahu

  Poskytuje užívateľom možnosť hodnotenia zobrazeného obsahu a zároveň vám dáva spätnú väzbu.

 • Workflow dokumentov

  Modul dáva správcom stránky možnosť definovať tok dokumentov od ich vytvorenia, schvaľovací proces až po publikovanie na stránke.

 • Online formuláre

  Umožňuje editorom stránky vytvárať online formuláre, ktoré môžu slúžiť napr. na zber informácií od návštevníkov stránky.

 • História verzií dokumentov

  Pri použití tohto modulu systém uchováva po editácii dokumentu i jeho predošlé verzie. Umožní vám tak vrátiť sa k jej pôvodnému obsahu dokumentu v prípade potreby. Zároveň vám umožňuje komentovať jednotlivé verzie a zmeny v nich.

 • Zamykanie obsahu dokumentov

  Ak web stránku edituje viacero editorov naraz, tento modul zaistí, aby nedošlo k editovaniu toho istého obsahu v rovnakom čase. Jednoducho si editor dokument zamkne a tým pádom znemožní jeho nechcené úpravy inými editormi.

 • Widgets

  Widgety dávajú editorom možnosť editovať a upraviť rozloženie jednotlivých blokov na stránke. Tiež ich možno použiť na prispôsobenie stránky jednotlivým skupinám registrovaných užívateľov, do ktorých ich vieme zatriediť.

 • Tagovanie dokumentov

  Umožňuje priraďovať k dokumentom na stránke tzv. tagy (kľúčové slová), na základe ktorých si vie návštevník webu zobraziť obsah obsahujúci tag, ktorý ho zaujíma.

Správa obrázkov a iných multimédií

 • Obrázkové galérie

  Modul umožňuje vytvoriť obrázkovu galériu, obsahujúcu albumy s obrázkami.

 • Mediálne knižnice

  Mediálne knižnice slúžia ná správu rôznych mediálnych súborov väčších veľkostí. Po uložení súboru do vytvorenej mediálnej knižnice, je ho možné jednoduchým vložením použiť v ktorejkoľvek časti web stránky.

Moduly zabezpečenia stránky

 • Oprávnenia na úrovni dokumentov

  Poskytuje možnosť nastaviť oprávnenia prístupu k dokumentom. Toto nastavenie je možné urobiť pre každý dokument alebo šablónu dokumentu zvlášť.

 • Zabezpečené stránky

  Umožňuje určiť, na ktoré stránky budú mať užívatelia prístup len cez zabezpečený https protokol. Ten poskytuje ochranu odosielaných dát (napr. prihlasovacích údajov) šifrovaním.

Moduly interakcie užívateľov

 • Štatistiky návštevnosti stránok

  Pre každého vlastníka stránky sú štatistiky návštevnosti zaujímavou informáciou. Kentico CMS vám vďaka tomuto modulu ponúkne detailný preľad o vašich návštevníkoch a ich správaní na vašich stránkach.

 • Ankety

  Modul umožňuje editorom vytvárať ankety a realizovať tak jednoduchý online prieskum.

 • Odber noviniek cez kanál RSS

  Dáva možnosť odoberať novinky, ktoré sú na stránke zverejňovane cez tzv. RSS kanál.

 • Zasielanie noviniek - newsletter

  Oslovte svojich klientov a informujte ich o svojich novinkách. Modul newsletter vám poskytne možnosť hromadného odosielania emailov na vami zvolené adresy.

E-commerce

 • E-commerce modul

  Komplexný modul zabezpečujúci funkcie, ktoré sú základom každého moderného eshopu. Zahŕňa podporu zľavových kupónov, evidencie zákazníkov a ich objednávok, možnosti definovania zliav na základe rôznych parametrov, varianty produktov,  štatistiky predaja a obchodné zostavy, možnosť definovania viacrých spôsobov dopravy a platieb, podporuje viaceré meny a viacero jazykov.

Ostatné moduly

 • Google, Yahoo a Bing mapy

  Vďaka tomuto modulu môžete zobraziť adresu svojho sídla, alebo obohatiť zverejňovaný obsah na stránke o jeho lokalizáciu na mape.

 • Google sitemap

  Generuje mapu webu vo formáte, ktorý vie spracovať systém Google za účelom indexovania stránok.

 • Kalendár udalostí

  Ponúka možnosť zobrazenia naplánovaných udalostí v kalendári.

 • Abuse Reports

  Poskytuje prehľadné zostavy a notifikáciu editorov v prípade porušenia pravidiel komunikácie napr. vo fórach.

 • Avatary

  Modul dáva možnosť priradiť registrovaným návštevníkom webu rôzne doplnkové infomrácie doplnené o profilový obrázok.

 • Nevhodné slová

  Poskytuje možnosť zadať slová, ktoré budu na stránkach (fóra, komentáre) automaticky zablokované.

 • Vlastné typy dokumentov

  Veľmi dôležitý modul umožňujúci definovať vlastné typy dokumentov, s vlastnýmmi poliami, do ktorých môže užívateľ vkladať požadované informácie.

 • Kategórie

  Obsah v rámci redakčného systému Kentico CMS je organizovaný v stromovej štruktúre. Modul Kategórie umožňuje vytvárať skupiny dokumentov nachádzajúcich sa v iných častiach stromovej štruktúry.

 • Podpora vlastného API

  Umožňuje k už preddefinovaým webovým prvkom doprogramovať vlastný, špecifický prvok a zakomponovať ho do systému.

 • Mobilné a responzívne webstránky

  Umožňuje vytvárať webstránky, ktoré sa automaticky prispôsobia zariadeniu, na ktorom sú zobrazované.

 • Multisite podpora

  V rámci jednej databázy je možné v systéme pomocou tohto modulu vytvoriť viacero web stránok. Výhodou tohto prístupu je jednoduchšia editácia obsahu rôznych webových prezentácií pomocou jedného prístupu.

 • Modul rezervácie podujatí

  Umožňuje rezerváciu miesta na podujatí do vopred stanovenej kapacity.

 • Vlastné tabuľky

  Poskytuje možnosť uchovávania dát v editorom definovaných tabuľkách. Vlastné tabuľky je zároveň možné využiť ako číselníky, teda dátovú bázu jednotlivých prvkov na stránke.

Máte otázky? Napíšte nám...
O aké služby máte záujem
Captcha
Kontaktné informácie
LINQ, s.r.o.
Nám. osloboditeľov 70
071 01 Michalovce
+421 918 958 629
 
Obchodná kancelária
Nám. slobody 5, 071 01 Michalovce
 
Poštová adresa
P.O.BOX 34, 071 01 Michalovce