Systém práce

Pri tvorbe web stránok dodržiamave overenú postupnosť krokov, ktorá je základným predpokladom jej kvality a vašej spokojnosti. Zhrnúť by sme ich mohli v týchto bodoch:

1. Plánovanie a návrh riešenia

Má dať odpoveď hlavne na tieto otázky:
  • čo je cieľom webovej stránky
  • aká je cieľová skupina, na ktorú sa webová stránka zameriava
  • aký obsah má webová stránka ponúkať
  • aké moduly má stránka obsahovať

Výsledkom plánovania je tiež predpoklad ceny a doby potrebnej pre vytvorenie webovej stránky.

2. Podpis zmluvy

Podpis zmluvy v prípade ak zákazník s navrhnutým riešením, cenou a dobou implementácie súhlasí.

3. Určenie štruktúry webovej stránky

Určenie rozloženia a umiestnenia jednotlivých častí webovej stránky tak, aby bola stránka prehľadná a návštevník sa na nej ľahko orientoval.

4. Vytvorenie designu

Vzhľad webovej stránky je prvým faktorom, ktorý na užívateľa zapôsobí, preto mu treba venovať dostatočnú pozornoť a navrhnúť ho tak, aby zaujal a zároveň bol v súlade s jej obsahovým zameraním.

5. Implementácia a programovanie

Predstavuje vytvorenie webovej stránky vychádzajúc z predchádzajúcich bodov. V tomto bode dochádzka k tvorbe šablón, nasadeniu vybraných modulov a doprogramovaniu špecifických častí v prípade potreby.

6. Prezentovanie skúšobnej verzie, testovanie a zapracovanie pripomienok

Umiestnenie testovacej verzie webovej stránky na dočasnej adrese, kde si ju zákazník môže prezrieť, testovať a pripomienkovať.

7. Úvodné zaškolenie práce v redakčnom systéme a nasadenie ostrej verzie stránky

Umiestnenie finálnej verzie webovej stránky na oficiálnej doméne zákazníka. Podpis protokolu o odovzdaní webovej stránky.

Dobrá práca a bezproblémová komunikácia. Len tak ďalej :)
- Jozef Strmeň -
Compactizol, www.compactizol.sk
Máte otázky? Napíšte nám...
O aké služby máte záujem
Captcha
Kontaktné informácie
LINQ, s.r.o.
Nám. osloboditeľov 70
071 01 Michalovce
+421 918 958 629
 
Obchodná kancelária
Nám. slobody 5, 071 01 Michalovce
 
Poštová adresa
P.O.BOX 34, 071 01 Michalovce